Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss gärna, i första hand via e-post.
Skicka meddelande till redaktionen

Redaktör:
Pernilla Örtqvist
leg. apotekare, farm. dr
lakemedelsboken@mpa.se
018-17 49 31

Vem får Läkemedelsboken?

All sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt erhåller ett exemplar utan kostnad, och för distributionen av LB inom de olika landstingen svarar respektive läkemedelsråd / läkemedelskommitté .

Andra intressenter som universitet, högskolor, apotek och läkemedelsindustri hänvisas till Läkemedelsverket för information om leveransvillkor och pris.

Jävsdeklarationer

Författarnas jävsdeklarationer har bedömts och godkänts enligt de riktlinjer som tagits fram i det myndighetsgemensamma jävsnätverket, www.lakemedelsverket.se. Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på förfrågan till Läkemedelsverket. I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl till registrator@mpa.se.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

PDF

Visa enskilda kapitel som PDF 

Förord

Författarregister

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Uppdaterade kapitel

Tre kapitel har uppdaterats 2015-06-26

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Tretton kapitel har uppdaterats 2015-03-04

Läs vidare »

Uppdateringar

Uppdateringar 2015-02-16

Läs vidare »

Produktresuméer för APL:s extempore­läkemedel med rikslicens

Nu finns produktresuméer för extemporeläkemedel med rikslicens från APL

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Fyra kapitel har uppdaterats 2014-11-01

Läs vidare »

Uppdaterad text rödmarkeras genom en ny funktion

Det går nu att välja om uppdaterad text ska rödmarkeras

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Fjorton kapitel har uppdaterats 2014-07-16

Läs vidare »

Läkemedelsboken släpper öppna webbtjänster

Läs mer om Läkemedelsbokens webbtjänster

Läs vidare »

Appar för iOS och Android

Nu släpps appar för Läkemedelsboken 2014

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Två kapitel har uppdaterats 2014-05-05

Läs vidare »

Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.

Den nya webbversionen

Den nya webbversionen är en betaversion. Det innebär att ett visst arbete kvarstår med layouten och länkarna till Fass-texter för läkemedelssubstanserna. Läkemedelssubstanser som nämns i texten är ”underprickade” (med diskreta prickar) och klickbara. Kopplingar till Fass-texter har delvis genererats automatiskt och därför har substanserna blivit underprickade vare sig det i texten rör sig om ett läkemedel eller inte, exempelvis glukos. Detta kommer successivt att åtgärdas liksom att det för en viss läkemedelssubstans i dagsläget kan saknas läkemedel som egentligen skulle varit kopplade till en aktuell substans/läkemedelsgrupp.

Terapirekommendationer, tabeller, figurer och faktarutor

Terapirekommendationer, tabeller, figurer och faktarutor har samlats först i kapitlen, innan inledningsavsnitten, för att vara lättåtkomliga men återfinns även där de omnämns i texten.

Sökfunktionen

Särskild omsorg har ägnats sökfunktionen så att den ska vara snabb, lättnavigerad och även i övrigt användarvänlig. Pröva och kom med synpunkter!