Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss gärna, i första hand via e-post.
Skicka meddelande till redaktionen

Redaktör:
Pernilla Örtqvist
leg. apotekare, farm. dr
lakemedelsboken@mpa.se
018-17 49 31

Vem får Läkemedelsboken?

All sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt erhåller ett exemplar utan kostnad, och för distributionen av LB inom de olika landstingen svarar respektive läkemedelsråd / läkemedelskommitté .

Andra intressenter som universitet, högskolor, apotek och läkemedelsindustri hänvisas till Läkemedelsverket för information om leveransvillkor och pris.

Jävsdeklarationer

Författarnas jävsdeklarationer har bedömts och godkänts enligt de riktlinjer som tagits fram i det myndighetsgemensamma jävsnätverket, www.lakemedelsverket.se. Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på förfrågan till Läkemedelsverket. I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl till registrator@mpa.se.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

PDF

Observera att PDF-filerna motsvarar den tryckta versionen av Läkemedelsboken från 2014 och till skillnad från webbkapitlen inte uppdateras.

Visa enskilda kapitel som PDF  

Förord

Författarregister

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Ytterligare produktresuméer för extemporeläkemedel med rikslicens

Produktresuméer för följande extemporeläkemedel med rikslicens går att nå via Läkemedelsboken:

Läs vidare »

Uppdaterat kapitel

Uppdaterat kapitel 2016-02-01

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Tre kapitel har uppdaterats 2015-06-26

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Tretton kapitel har uppdaterats 2015-03-04

Läs vidare »

Uppdateringar

Uppdateringar 2015-02-16

Läs vidare »

Produktresuméer för extempore­läkemedel med rikslicens

Nu är produktresuméer för extemporeläkemedel med rikslicens tillgängliga via Läkemedelsboken

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Fyra kapitel har uppdaterats 2014-11-01

Läs vidare »

Uppdaterad text rödmarkeras genom en ny funktion

Det går nu att välja om uppdaterad text ska rödmarkeras

Läs vidare »

Uppdaterade kapitel

Fjorton kapitel har uppdaterats 2014-07-16

Läs vidare »

Läkemedelsboken släpper öppna webbtjänster

Läs mer om Läkemedelsbokens webbtjänster

Läs vidare »

Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.